OPENVZ UPgrade (programat)
  • Prioritat - Alt
  • Afectant Servidor - SolusvM Master
  • We are planning to upgrade our last Openvz 6 node to Openvz 7 or KVM. It will be facing a downtime average of 2 hours. 

  • Data - 05/06/2020 21:41 - 08/06/2020 00:00
  • Última actualització - 01/06/2020 21:43
Network Issue (Interrupció)
  • Prioritat - Crític
  • Afectant Servidor - Node OVanti
  • KVM Node X5228 Face a network issue.  Datacenter already working on this topic. 

  • Data - 14/01/2020 21:21
  • Última actualització - 14/01/2020 21:23

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Info de PHP Càrrega del servidor Hores d'Alta
Australia NOC Info de PHP